Sociaal Financieel Milieu Organisatie Diensten
 
    
home
sitemap
zoeken
 
Nieuws
Nieuws archief
 
 
 

Persbericht

  • Bod op RSG BV verhoogd
  • Besluit tot opheffing RSG NV van agenda AvA verwijderd

Op 7 mei heeft de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen (het ‘Bestuur’) van Roto Smeets Group N.V. (‘RSG NV’) een verhoging van het bod ontvangen dat zes grootaandeelhouders (‘Grootaandeelhouders’) op 30 maart jl. deden (Bijlage 1). De verhoging betekent dat verkoop van Roto Smeets Group B.V. (‘RSG BV’), aan een door de zes grootaandeelhouders gecontroleerde vennootschap, leidt tot een uitkering van €4,124 per aandeel RSG NV.

De verhoging komt voort uit de overeenkomst die de Grootaandeelhouders hebben afgesloten met een door de heer Geert Schaaij gecontroleerde vennootschap (‘Schaaij’) over verkoop van hun belang in RSG NV (ná verkoop van RSG BV en uitkering van de eerder gecommuniceerde koopprijs). De Grootaandeelhouders menen dat de opbrengst hiervan ten goede zou moeten komen aan álle aandeelhouders in RSG NV en hebben het bod op de aandelen RSG BV verhoogd met de (netto) verkoopopbrengst van de transactie tot € 13.571.100.

Een gevolg van de transactie is dat RSG NV niet geliquideerd dient te worden. Schaaij zal ná verkoop van de aandelen RSG BV, de bijbehorende uitkering en een naamswijziging de beursvennootschap voortzetten.

Het Bestuur meent dat de verhoging in het belang is van de aandeelhouders RSG NV en heeft derhalve besloten het besluit tot liquidatie van RSG NV van de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van RSG NV van 13 mei as te verwijderen.

Acceptatie van het verhoogde bod betekent dat aandeelhouders RSG NV na ongeveer vier maanden na levering van de aandelen RSG BV een uitkering kunnen verwachten. Binnenkort zal een oproep volgen voor een Buitengewone Aandeelhoudersvergadering (BAVA), alsmede een toelichting met betrekking tot de rechtshandelingen die nodig zijn om tot uitkering over te gaan.

Deventer, 8 mei 2015

Voor meer informatie:
Joost de Haas, CEO
Tel.: 0570 69 49 01

Cijfers RSDB 2007 PDF (54Kb) Bijlage 1
  
contact - gebruiksvoorwaarden