Sociaal Financieel Milieu Organisatie Diensten
 
    
home
sitemap
zoeken
 
Nieuws
Nieuws archief
 
 
 

Bestuur Roto Smeets Group heeft standpunt bepaald
inzake Bod op Roto Smeets Group B.V.

Op 30 maart jl. ontvingen de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group N.V. (RSG NV) een Bod op 100% van het aandelenkapitaal van haar dochtervennootschap Roto Smeets Group B.V. (het ‘Bod’). Het Bod is gedaan door een groep grootaandeelhouders in RSG NV die gezamenlijk op het moment van het uitbrengen van het Bod meer dan 85% van de aandelen RSG NV vertegenwoordigen. Het Bod komt neer op een uitkering van €4 per aandeel RSG NV.

Onderzoek door NIBC Bank in opdracht van RSG NV heeft uitgewezen dat dit Bod als ‘fair’ kan worden getypeerd.

Op basis van een zorgvuldige en uitgebreide bestudering van het Bod en de uitkomst van de door NIBC Bank uitgebrachte fairness opinion zijn de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen tot de overtuiging gekomen dat het Bod in het belang is van de aandeelhouders van RSG NV, RSG BV en de aan haar verbonden ondernemingen en haar klanten, leveranciers en medewerkers en bevelen de Aandeelhoudersvergadering van RSG NV aan om op 13 mei aanstaande in te stemmen met het Bod en de verkoop van de aandelen in RSG BV, op de voorwaarden van het Bod, goed te keuren.

De standpuntbepaling waarin de overwegingen van het Bestuur zijn opgenomen is vanaf vandaag toegevoegd aan de documenten ten behoeve van de Algemene vergadering van Aandeelhouders op de website van Roto Smeets Group N.V. (www.rotosmeetsgroup.nl).

Deventer, 30 april 2015

Voor meer informatie:
Joost de Haas, CEO
Tel.: 0570 69 49 01  
contact - gebruiksvoorwaarden