Sociaal Financieel Milieu Organisatie Diensten
 
    
home
sitemap
zoeken
 
Nieuws
Nieuws archief
 
 
 

PERSBERICHT

  • Grootaandeelhouders Roto Smeets Groep brengen bod uit op activiteiten
  • Bod komt overeen met €4,00 per aandeel
  • Bod wordt ter stemming gebracht op Algemene vergadering van Aandeelhouders van 13 mei 2015

Roto Smeets Group N.V. (RSG NV) heeft gisteren een bod ontvangen van een groep van zes grootaandeelhouders op de aandelen van haar dochter Roto Smeets Group B.V. (RSG BV).
De zes grootaandeelhouders houden gezamenlijk 86,72% van de aandelen in RSG NV en zijn allen aandeelhouders met een belang van meer dan 3% in RSG NV. RSG BV is de houdstermaatschappij van alle activiteiten van de Roto Smeets Group. Naast RSG BV heeft RSG NV geen andere activiteiten.

De grootaandeelhouders hebben een bod uitgebracht op alle aandelen in het kapitaal van RSG BV van netto € 13.161.100,-, na verrekening van de schuld van RSG NV aan RSG BV en overname door RSG BV van de overige in de enkelvoudige balans van RSG NV per 31 december 2014 staande verplichtingen, hetgeen overeenkomt met een waarde van EUR 4,- per aandeel RSG NV. Als voorwaarden aan het bod zijn o.a. een due diligence-onderzoek, het opstellen van een fairness opinion en het agenderen van het bod op de AvA van 13 mei a.s. gesteld.

De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van RSG NV hebben het bod ter kennisgeving aangenomen en besloten gevolg te geven aan het verzoek van de grootaandeelhouders het bod te agenderen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van 13 mei as.  De Centrale Ondernemingsraad is op de hoogte gesteld van het bod en is verzocht op korte termijn haar standpunt kenbaar te maken. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben NIBC Bank gevraagd over het door de vennootschap ontvangen bod een fairness opinion uit te brengen. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen verwachten na ontvangst van de fairness opinion vóór 1 mei a.s. een schriftelijke standpuntbepaling over het voorstel in de vorm van een persbericht beschikbaar te kunnen stellen. Onder de voorwaarde dat de AvA het bod goedkeurt en transactie wordt geëffectueerd, zal het bestuur van RSG NV tevens aan de AvA voorstellen de beursvennootschap te ontbinden.

Deventer, 31 maart 2015

Voor meer informatie:
Joost de Haas, CEO
Tel.: 0570 69 49 01


  
contact - gebruiksvoorwaarden