Sociaal Financieel Milieu Organisatie Diensten
 
    
home
sitemap
zoeken
 
Gebruiksvoorwaarden
 
 
 

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen
Roto Smeets Group onderhoudt deze site als een service. Toegang tot deze site is onderworpen aan, en gaat uit van uw acceptatie van de daarvoor geldende regels en de Nederlandse wetgeving:

Intellectueel eigendom
Alle copyright en andere intelletuele eigendomsrechten in tekst, beeld, geluid,
software en al het andere materiaal op deze site zijn eigendom van Roto Smeets Group en aangesloten bedrijven en zijn toegevoegd met toestemming van de rechtmatige eigenaar. U mag deze site alleen gebruiken of de inhoud downloaden voor uw eigen - en niet-commerciële - gebruik. De inhoud van de site mag op geen enkele andere wijze worden gekopieerd of aangepast. Links naar deze site of naar gedeelten uit deze site mogen pas gemaakt worden na uitdrukkelijke, schrfitelijke, toestemming van Roto Smeets Group.

Inhoud
De informatie op deze site is naar eer en geweten toegevoegd. Wij verontschuldigen ons als er op een of andere manier toch een fout in is gekomen. We kunnen daarom de accuraatheid van deze gegevens niet garanderen en iedere gebruiker die (financiële) informatie van deze site gebruikt doet dat geheel voor eigen risico.

In het geval er afwijkingen worden geconstateerd in de financiële cijfers gepubliceerd op deze site met de cijfers in het gedrukte jaarverslag, dan geldt de juistheid van de cijfers in het gedrukte jaarverslag.

Roto Smeets Group en de bij haar aangesloten bedrijven kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade veroorzaakt door het bezoeken van deze site of door het trachten toegang te krijgen tot deze site of door het gebruik van informatie van deze site.

Roto Smeets Group 
Postbus 822
7400 AV Deventer
Tel. +31-570 69 49 33
Fax +31-570 69 41 00

info@rotosmeetsgroup.nl 
contact - gebruiksvoorwaarden